Nieuwsbrief nr 1, 2022

Start nieuw fietsseizoen
Hiervoor houden we een inloopochtend op Donderdagochtend 3 maart vanaf 10 uur in Wielstaete.
Op deze gezellige inloopochtend voor alle leden kunnen jullie ook jullie Aanmeldformulieren inleveren bij
Hetty Roth en ook liggen er nog uitgeprinte Fietsprogramma’s en lege Aanmeldformulieren klaar.
Tevens kunnen jullie nog vragen stellen over het programma.
De fietsleiders kunnen ook terecht voor hun nieuwe Presentielijsten en Noodnummerlijsten op papier.
Ook is er een verloting met leuke prijsjes voor alle leden, het lotnummer is je lidmaatschap nummer van
de ledenlijst. Dit betekent dat ook afwezige clubleden en rustende leden een prijs kunnen winnen.
Bij de gratis koffie willen we wel wat lekkers kunnen aanbieden.
Wie wil daarvoor zorgen? Graag aanmelden bij Jan Rijkhoek.

Fietsprogramma woensdag en donderdag
In dit jubileumjaar kunnen we jullie na 2 coronajaren gelukkig weer bijna een “normaal” fietsprogramma
aanbieden voor de woensdag en donderdag.
In de bijlagen vinden jullie ook de Toelichting bij het fietsprogramma. Hierin staat belangrijke informatie
waarvan elk lid op de hoogte moet zijn. Lees svp alles goed door en noteer de data in jullie agenda.
Tevens is een Aanmeldformulier toegevoegd voor o.a. de uittochten. Dit formulier kunnen jullie op 3
maart inleveren bij Hetty Roth (in ieder geval vóór 16 maart).

Contributie
Vergeten jullie niet de contributie vóór 1 maart te betalen? 19 euro voor een fietsend lid en 6 euro voor een rustend lid.

Jubileum woensdag 24 augustus
De jubileumcommissie deelt mee dat ons 25jarig jubileum op woensdag 24 augustus gevierd wordt.
Nadere mededelingen volgen nog, maar houdt allen deze dag vrij!

Kascontrole 2022
Hiervoor heeft zich tot nu toe één lid aangemeld, we zoeken dus nog een tweede lid die deze taak op
zich wil nemen. Graag aanmelden bij Jan Rijkhoek.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *