Aanmelden als lid

Heb je belangstelling in onze fietsclub, neem dan contact op met:

Algemeen fietsleider Hetty Roth (tel. 06-13925860).

Iedereen mag maximaal 2 keer op proef meefietsen. Je moet minstens 1 keer meegefietst hebben om lid te kunnen worden. Na 1 keer meefietsen kun je aangeven bij de fietsleider van die dag dat je lid wenst te worden. Geef dan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan de betreffende fietsleider.  De secretaris zal vervolgens contact met je opnemen wanneer je lid kunt worden.

De contributie bedraagt voor het jaar 2022 €19,-. Inschrijfgeld is €5,-

Je kunt ook “rustend” lid worden. Dan betaal je €6,- per jaar.

Het maximum toegestaan aantal “fietsende” leden bedraagt 70. Is het maximum bereikt dan word je op de wachtlijst geplaatst na 1 keer meefietsen.

Op het ogenblik staan er 6 personen op de wachtlijst. Omdat het maximum aantal leden dit jaar op 70 is gesteld en het aantal leden nu 71 leden bedraagt moet je nog even geduld hebben om lid te kunnen worden.

Komt gerust een keertje meefietsen om te kijken of je het leuk vindt bij onze fietsclub.