Toelichting fietsprogramma

Hallo fietsliefhebbers,

Fijn dat we weer gezellig met elkaar kunnen gaan fietsen. Wij bieden jullie dit jaar weer een mooi en gevarieerd fietsprogramma. Ook gaan we diverse leuke dingen doen tijdens sommige fietstochten, zoals een bezoek aan de lammetjes in Ottoland, een zorgboerderij in Nieuw Lekkerland, Binnenvaartschip Siegfried, Planetarium, schoolmuseum en tijdmachine in Rijsoord, Cruquius, boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf, Vogelobservatorium, treintje door kersenboomgaard Langerak, rondleiding huis en moestuin Marienwaerdt, Educatieve tuin de Enk en museumwoning in Vreewijk, Mozaiekbeelden in Schipluiden en rondleiding Stadhuis Rotterdam.

Fietsen doen we natuurlijk ook. Op 11 maart beginnen we al met een aantal kortere oefentochten in een langzamer tempo. Tip: Fiets gelijk mee om weer in conditie te komen en zorg dat je fiets (vooral qua banden) weer tiptop in orde is.

WEBSITE FIETSCLUB

De originele fietsprogramma’s van de woensdag en donderdag staan op de website van de Fietsclub: www.fietsclubwielzate.nl. Ook deze Toelichting bij de fietsprogramma’s staat op de website. Na een fietstocht wordt het verslag van de fietsleider met eventuele foto’s zsm op de website geplaatst.

Tip: Kijk voor de meest actuele informatie met betrekking tot de fietstochten en overige activiteiten op het Activiteitenoverzicht op deze website.

FIETSPROGRAMMA

Is de datum van een fietstocht “zwart”afgedrukt dan is vooraf aanmelden noodzakelijk. Voor alle UITtochten dien je je altijd vooraf aan te melden. Bij sommige fietstochten staat een *. Dit betekent extra informatie over een fietstocht; zie hieronder:

Do 12 mrt       Als je mee wilt lunchen geef je je bestelling voorafgaand aan de fietstocht aan de fietsleider door.  De fietsleider geeft alle bestellingen door aan Wielstaete.

Wo 18 mrt      AFGELAST ivm Coronavirus

Do 19 mrt       AFGELAST ivm Coronavirus

Wo 25 mrt      AFGELAST ivm Coronavirus

Wo 1 april       Rondleiding en 2 koppen koffie bij de zorgboerderij kost 2,50.

Do 9 april       Rondleiding en bezoek Binnenvaartschip Siegfried en museum met gids is gratis.

Wo 15 april    LET OP is gewijzigd in verrassingstocht. Bezoek met rondleiding Planetarium is verzet naar woensdag 14 oktober.

Do 23 april     Gemaal de Cruquius. We pauzeren in het Theehuis aan de vaart. Als je Gemaal De Cruquius wilt bezoeken (facultatief): MJK gratis. 65+ kost €5,- (club vergoedt rest €1,50). Besteld; “verrassingsdaghap”  in De Engel kost €9,- p.p.

Wo 29 april    Museum. Rondleiding en toegang kost €1,50 (club vergoedt rest €1,50) Koffie €1,50.

Wo 20 mei     Museum Twintighoeven is gratis.

Wo 3 juni       Veerpont Sophiapolder fooi voor vrijwilliger. Bezoekerscentrum op eiland is gratis.

Wo 17 juni     Veer over Rottemeren; beperkt aantal personen per keer. Bij te veel deelnemers moet deel omfietsen.

Wo 24 juni     Rondleiding per treintje 20 minuten over de kersenboomgaard is gratis.

Do 25 juni     Rondleiding huis en hist. moestuin Marienwaerdt kost €4,50 (club vergoedt rest €3,-).

Wo 8 juli        Pannenkoeken eten bij Pannenkoekenmolen De Graanhalm bij Burgh-Haamstede.

Do 30 juli       Bezoek Mozaiekbeelden in Schipluiden kost €2,- (club vergoedt rest €2,-)

Wo 19 aug      Bezoek Educatieve tuin de Enk (voor koffie vraagt men alleen vrijwillige bijdrage) en museumwoning in Vreewijk is gratis.

Wo 9 sept       Rondleiding Stadhuis Rotterdam verplicht aanmelden. ID meenemen. Vooraf moeten wij de namen doorgeven. Niet leden mogen niet mee. Rondleiding gratis (1 uur).

Do 10 sept      Na afloop eten we wat van de kaart in Boshut’t Panneland (eigen keuze, max 20).

Wo 14 okt       Bezoek met rondleiding Planetarium, museumschool, film bombardement Rotterdam en tijdmachine naar de maan kost voor deelnemers €7,- (club vergoedt rest €3,-). Hiervoor dien je je apart aan te melden via aanmeldformulier. Verplicht is dit onderdeel niet! 2 koppen koffie = €2,50. Je kunt koffiedrinken zonder toegang tot het museum. N.B. Giet het “pijpenstelen” dan gaan we per auto.B

Wo 21 okt       Pannenkoeken Oude Maas. Hollandse Pannenkoeken kosten allemaal ca €6,-

Wo 28 okt       Ontbijt kost 2 euro contant af te geven bij het ontbijt. Start vanaf 9 uur. Aanmelden.

Do 29 okt        Na de bostocht eten we wat van de kaart in Restaurant de Roestelberg.

REGELS EN ALGEMENE AFSPRAKEN

Indien je meefietst met onze fietsclub dien je op de hoogte te zijn en je te houden aan de afspraken en de regels van onze fietsclub, omschreven in deze Toelichting bij het Fietsprogramma

-Leden kunnen alleen aan de fietstochten deelnemen indien zij het Formulier Aansprakelijkheid ondertekend hebben ingeleverd bij het secretariaat.

-Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over respect, incasseringsvermogen en verdraagzaamheid ten opzichte van alle leden van de fietsclub.

-We zijn een “club”. Probeer het vormen van “groepjes” te voorkomen en fiets en zit niet altijd naast dezelfde persoon.

-Zorg er met elkaar voor dat nieuwe leden zich snel thuis voelen in de fietsclub. Laat nieuwe leden dus niet alleen fietsen.

-De fietsleider is tijdens een fietstocht aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die zich voordoen tijdens de fietstocht.

-De fietsleider kan vrijwilligers vragen om hem/haar te ondersteunen met het innen en tellen van te betalen kosten i.v.m. gebruikte consumpties, km-vergoeding, kosten voor de pont, entree e.d. De fietsleider is eindverantwoordelijk voor een zorgvuldige en correcte afrekening.

-Alle deelnemers worden geacht de route van de fietsleider te volgen. Je dient de fietstocht niet te verlaten voordat aangekomen is bij het “afscheidspunt”,aangegeven en bepaald door de fietsleider. Dit kan bijv een waterbushalte zijn, of vóór of net na de brug over de Noord of bij het splitsingspunt bij het ARA-hotel. Bij voorkeur in “stedelijk”gebied. De fietsleider zal bij het afscheidspunt vragen of iedereen in staat is zelf naar huis te rijden vanaf dit afscheidspunt (bijv. nieuwe leden). Desnoods mee terugfietsen naar Wielstaete.

-De fietsleider kan niet op alles voorbereid zijn en zal indien een situatie daarom vraagt soms een beslissing/besluit moeten nemen waar niet iedereen zich altijd in kan vinden. Je wordt echter geacht om de beslissing van de fietsleider te accepteren, alle aanwijzingen op te volgen en zijn/haar medewerking te verlenen. Ben je het niet eens met een beslissing van de fietsleider uit dat dan niet (luidkeels) in de groep, maar spreek de fietsleider hier eventueel later persoonlijk op aan.

-Meningsverschillen en/of irritaties naar en/of over elkaar worden niet in de fietsgroep met elkaar besproken, maar buiten de fietsgroep met de betrokkenen zelf.

-De fietsleider is bevoegd, indien hij of zij dit in het belang van de groep of de situatie acht, een lid tijdens de fietstocht aan te spreken op zijn gedrag. Verwacht wordt dat je je dan aanpast.

-Bij regelmatige ongeregeldheden, het niet opvolgen van aanwijzingen en/of accepteren van een beslissing van de fietsleider of ander onjuist gedrag van een lid, zal de fietsleider dit melden aan de algemeen fietsleider. De algemeen fietsleider zal contact opnemen met de overige leden van het bestuur. Het bestuur kan vervolgens besluiten een waarschuwing te geven aan het lid. Verandert het gedrag van het lid na de waarschuwing niet dan zal het bestuur in het belang van de fietsclub maatregelen treffen.

VEILIGHEID

-Alle deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van de tocht.

-Ieder lid houdt zich aan de normale verkeersregels; zo wordt niet door rood licht gereden en met maximaal 2 fietsers naast elkaar.

-Tijdens het fietsen dient iedere deelnemer te zorgen voor voldoende afstand met zijn voorganger, opdat plotseling invoegen mogelijk is. De linkerrijder voegt in achter de rechterrijder.

-Op smalle (fiets) paden en drukke wegen of dijken zonder fietspad rijden we achter elkaar en niet naast elkaar.

Op het moment dat, ongeacht de reden, tijdens het fietsen gestopt wordt zorgt iedere deelnemer dat de doorgang op de openbare weg vrij blijft en alle overige weggebruikers ongehinderd zijn/haar weg kunnen voortzetten.

– Bij oversteekplaatsen, waar de fietsleider stopt, wacht iedereen zonder de weg te blokkeren, totdat de fietsleider het sein geeft om over te steken.

-De fietsleider waarschuwt vaak voor obstakels in de weg  (een paaltje in de weg wordt nl. bij het rijden in een groep niet opgemerkt). Geef de waarschuwing dan ook door aan de fietsers achter je.

– Ben je in het bezit van een mobiele telefoon, neem die dan bij voorkeur mee.

Tijdens fietstochten draagt ieder lid vanwege de veiligheid een veiligheidshesje met de opdruk van de fietsclub Wielzate. De fietsleider ziet hier op toe.

De hesjes zijn eigendom van de fietsclub en genummerd. De Algemeen Fietsleider beheert deze hesjes. De veiligheidshesjes blijven eigendom van de club en het hesje moet worden ingeleverd bij het beëindigen van het lidmaatschap. Wanneer men het hesje kwijtraakt dient een vergoeding van 10 euro te worden betaald. Het is niet toegestaan zelf iets te schrijven op het hesje.

Alleen in bijzondere omstandigheden mag de fietsleider besluiten dat de hesjes niet gedragen hoeven te worden (bijv. extreem warm weer).

Bij het niet dragen van het veiligheidshesje, bijv. vergeten, zal de fietsleider dit aantekenen op de presentielijst. Bij herhaaldelijk niet dragen of niet juist dragen van het veiligheidshesje zal de algemeen fietsleider het lid hierop aanspreken.

Fluitjes zijn in het bezit van de fietsleider, een middelste en de achterste fietser. De fietsleider ziet hierop toe. De achterste fietser fluit wanneer hij dit nodig acht. Dit kan o.m. zijn bij pech, ongeluk, achterblijvers, wanneer de groep uit elkaar valt, plotselinge sanitaire stops of technische redenen. De middelste fietser fluit ter ondersteuning van de achterste, mocht e.e.a. niet gehoord worden door de fietsleider.

– Je blijft achter de fietsleider rijden en vóór de achterste fietser met een fluitje. 

-Melden zich 30 of meer leden voor een thuistocht, dan wordt verplicht gefietst met twee groepen met ca. 200 meter tussenruimte. De fietsleider vraagt wie fietsleider wil zijn van de 2e groep. Zijn er geen gegadigden dan kan de 2e groep niet starten en start er 1 groep met maximaal 29 deelnemers! De fietsleider ziet hier op toe en is hier verantwoordelijk voor.

De eerste groep bestaat uit niet meer dan 20 deelnemers en de 2e groep uit de overige deelnemers. De deelnemers bepalen gezamenlijk in goed overleg wie deel uitmaakt van de 1e en de 2e groep. Indien de deelnemers hier niet gezamenlijk in goed overleg kunnen uitkomen, bepaalt de fietsleider wie deelneemt aan de 1e en de 2e groep. De fietsleiders geeft aan de 2e fietsleider door waar gestopt wordt. De achterste fietser van de eerste groep met fluitje ziet erop toe dat de 2e groep aansluiting houdt bij bijv. bij stoplichten. Voor elke groep afzonderlijk zijn de regels van 1 groep van toepassing (dus hesjes, fluitjes en mobiele telefoons voor, midden en achter). 

Ongeval of valpartij

De fietsleider neemt een EHBO tasje van de fietsclub tijdens iedere fietstocht mee. Dit bevat alleen de meest elementaire verplichte EHBO spullen. Neem zelf ook je eigen pleisters en evt. medicijnen mee.

Tevens is een ledenlijst met noodnummer(s ) van een contactpersoon aanwezig met wie de fietsleider in noodgevallen contact kan opnemen. Bij het onwel of ernstig ziek worden van een deelnemer zal de fietsleider of een ander lid naar 112 bellen voor advies of hulp.

Wil je niet gereanimeerd worden dan dien je een officieeel armbandje of kettinkje te dragen  

Aanrijding

Bij lichamelijk letsel politie bellen 0900-8844. Bij ernstig letsel 112.

-Schadeformulier met de bestuurder invullen. Heeft hij of zij dat niet bij zich, zet dan de situatie in woord en schets op papier. Onderteken niet als het opgetekende verhaal niet klopt.

-Vraag de naam- en adresgegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen.

-Noteer nummer- of nummerplaatje.

-Vraag je fietsenmaker bij reparatie om een gespecificeerde rekening en bewaar de vervangen onderdelen.

daarop duidelijk aangegeven dat je niet gereanimeerd wilt worden. 

Conditie fiets: Iedere fiets dient in goede staat te verkeren en voorzien van een deugdelijk slot. De banden dienen een goede en juiste spanning te hebben.

Elektrische fietsen:

-Deelnemers met een elektrische fiets passen hun snelheid aan aan die van de overige deelnemers.

-Deelnemers met een elektrische fiets rijden bij voorkeur achteraan (dus ook op een helling), tenzij de fietsleider anders besluit, bijv. bij medische noodzaak of bepaalde weersomstandigheden.

Deelnemers met een elektrische fiets dienen lid te zijn van een hulpdienst (bijv. Fietsned of ANWB).

-De fietsleider mag je bij pech verzoeken een alarmdienst voor reparatie en/of op te halen in te schakelen.

-De accu dient bij aanvang voldoende opgeladen te zijn. Indien je in het bezit bent van een reserveaccu dan dient ook die voldoende opgeladen meegenomen te worden.

– Twijfel je aan het vermogen van de accu neem dan je oplader mee (voor in de pauze).

Pech onderweg, bijv lekke band,

In eerst instantie zal geprobeerd worden of de band of het technisch euvel verholpen kan worden. Is dat niet mogelijk dan zal een fietsenmaker ingeschakeld worden of gebeld worden naar een hulpdienst (bijv. ANWB). 

Meenemen tijdens fietstocht:

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij voldoende eten en drinken meeneemt voor onderweg. Denk ook altijd aan je veiligheidshesje van de fietsclub, kleingeld, OV chipkaart,  paspoort of ID-kaart, mobiele telefoon, bandenreparatiemateriaal, reserve fietssleutel, basis EHBO-spullen,  eventueel oplader accu.  Neem ook altijd regenkleding mee, desnoods een noodponcho. 

Route en snelheid fietstocht en pauzes:

De bestaande regel is dat op woensdag de fietstocht ca. 30 tot ca. 40km bedraagt en op donderdag ca. 50km. Is een tocht langer dan dit voorgeschreven aantal km dan wordt dat in het fietsprogramma vermeld. De fietsleider dient zich hieraan te houden. Ook dient hij zich te houden aan de opgegeven route. Alleen bij een gegronde reden mag hij hiervan afwijken.

De fietsleider bepaalt wanneer en waar wordt gestopt voor een pauze voor koffie, thee of de lunch. Tijdens iedere fietstocht is het streven dat na ongeveer 10 kilometer of een uur fietsen (kan in de praktijk meer of minder zijn) gestopt wordt voor een korte rust- of drinkpauze ‘uit de fles’.

Op de woensdag wordt minimaal één maal gestopt voor een koffiepauze en de aangehouden snelheid  is ca 15 km per uur (indien mogelijk). Op de donderdag wordt minimaal tweemaal gestopt voor een koffie- en een lunchpauze en de aangehouden snelheid is ca 17 km per uur (indien mogelijk).

Onderweg kan een bezoek worden afgelegd aan een evenement, museum, attractie o.i.d. Deelname hieraan is verplicht indien het onderdeel vermeld is in het fietsprogramma. Wanneer het onderdeel niet vermeld is in het fietsprogramma is deelname niet verplicht, maar wanneer je niet deelneemt is het wel gewenst dat je bij de fietsleider afspreekt waar en op welk tijdstip je weer aanwezig moet zijn om vervolgens met de groep de fietstocht gezamenlijk voort te zetten. 

Bezoeken etablissementen en afrekenen

-Bij bezoek aan een drink-, eet- of overnachtinggelegenheid, organisatie, attractie en andere gelegenheden dient een ieder zich als gast te gedragen.

-Bij aankomst gaat de fietsleider als eerste naar binnen en neemt contact op met een vertegenwoordiger van de desbetreffende gelegenheid/organisatie voor afspraken met betrekking tot: “We komen met een x aantal personen en waar kunnen we plaatsnemen en op welke manier kan afgerekend worden”.

-De fietsleider is aanspreekpunt naar het etablissement.

-Er wordt niet geschoven met meubilair zonder overleg met de fietsleider. 

-Er worden geen plaatsen gereserveerd voor een ander fietslid.

-Bij een eet- of drinketablissement worden normaliter geen zelf meegenomen drink- en/of etenswaren genuttigd.

De fietsleider bepaalt het moment van vertrek.

– Gebruik je geen consumptie en wil je wel gebruik maken van het toilet dan dien je zelf te informeren of dat is toegestaan (al dan niet tegen betaling). 

Vormen van afrekenen:

De fietsleider bepaalt de manier van afrekenen.

  1. Afrekenen per tafel: Iemand van de tafel verzamelt het geld bij iedereen van de tafel, controleert het bedrag met de nota van de tafel en geeft dit aan de fietsleider, die het totaalbedrag en de nota’s afdraagt aan het etablissement. Deze vorm van afrekenen verdient de voorkeur.
  2. Afrekenen met totaalnota. Fietsleider vraagt per tafel aan 1 lid om totaal van eigen tafel te verzamelen. Fietsleider ontvangt van elke tafel het totaalbedrag, controleert het met de totaalnota en draagt het geld af bij het etablissement.
  3. Afrekenen per persoon aan de kassa. Voor vertrek controleert de fietsleider bij het etablissement of iedereen afgerekend heeft.

 UITTOCHTEN

De kilometervergoeding voor de uittochten is voor 2019:  €0,23 per km per auto en €0,26 per km voor auto met fietsentrailer. €4,- voor ophalen wegbrengen fietstrailer naar stalling.

Het maximum aantal deelnemers van een uittocht is 24 deelnemers. Het minimum aantal deelnemers van een uittocht is 12 deelnemers. Bij minder dan 12 deelnemers wordt de uittocht een thuistocht. Dit wordt maandagavond bekendgemaakt via mail en de telefooncirkel. Echter de fietsleider mag afwijken van het maximum of minimu aantal deelnemers.

Voor alle uittochten is het verplicht om je van te voren aan te melden. Bij voorkeur d.m.v. het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier dient vóór 11 maart 2020 bij de algemeen fietsleider (coördinator) ingeleverd te worden. Aanmelden na 11 maart kan alleen schriftelijk bij de fietsleider van de desbetreffende uittocht.  Aanmeldingen worden gerangschikt op alfabet (achternaam) en aanmeldingen vóór 11 maart hebben voorrang.

Aanmelden voor een uittocht is mogelijk tot maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan de dag van de uittocht en deze worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. (N.B. Aanmeldingen voor 11 maart hebben echter voorrang). Aanmeldingen na maandagavond 19.00 uur komen niet op de deelnemerslijst en ook niet op de afvallijst. Deze deelnemers kunnen alleen mee als er plaats is. 

Afmelden uittochten

Afmelden kan, bij voorkeur schriftelijk (per mail of met opgestuurd briefje of in de brievenbus), bij de fietsleider van de desbetreffende uittocht. Verplicht is de reden erbij te vermelden.

Bij afzegging voor maandagavond 19.00 uur, voorafgaand aan de desbetreffende uittocht, zonder een dringende reden, wordt de deelnemer bij de eerstvolgende aangemelde uittocht op de 1e plaats gezet om af te vallen.

Bij afzegging na maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan de desbetreffende fietstocht of zonder afmelding niet komen opdagen op de aangemelde uittocht moet de deelnemer naar rato meebetalen aan de benzine- en alle gemaakte kosten.

Bij heel slecht weer (aanhoudende regen en/of storm) of bij calamiteiten (ziekte fietsleider) gaat de uittocht niet door.

Bij annulering van een uittocht neemt de fietsleider bij voorkeur op de avond voorafgaand, maar uiterlijk vóór 8 uur ’s morgens op de dag van de uittocht, telefonisch contact op met alle deelnemers.

De geplande uittocht wordt in principe, mits de weersomstandigheden het toelaten, een thuistocht.

Zijn er teveel aanmeldingen en/of te weinig bestuurders dan worden de afvalregels toegepast. 

Afvalregels bij fietstochten met verplichte aanmelding:

Deelnemers die bij een uittocht noodzakelijk zijn als bestuurder hebben voorrang.Deelnemers die zich voor 1 maart middels het aanmeldformulier hebben aangemeld krijgen voorrang.Deelnemers die in het lopende jaar lid zijn geworden, vallen als eerste af. Vervolgens vallen de deelnemers af van wie de achternaam begint met de letter A, daarna met de letter B en zo verder. De deelnemers die zijn afgevallen komen op een afvallijst te staan. Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopende lijst. Met andere woorden er wordt niet jaarlijks een nieuwe lijst gemaakt. Ben je al een keer afgevallen dan heb je voorrang bij de eerstvolgende aangemelde uittocht.

Op maandagavond voorafgaand aan de uittocht weet de fietsleider nagenoeg zeker wie wel/niet meegaan en wie eventueel zal afvallen. Indien er sprake is van afvallers dan zal de fietsleider via de mail of telefoon contact opnemen met de desbetreffende deelnemer(s). De fietsleider geeft de afvallers door aan de algemene fietsleider (coördinator) voor de afvallijst. 

Fietstrailer en fietsendragers

Het maximaal aantal fietsen op de trailer is 12. Advies is om de fiets op slot te zetten  tijdens tochten waar fietstrailer met fietsen onbeheerd staat,  maar daar is ieder lid zelf verantwoordelijk voor.

De bestuurders van auto’s met fietsendragers zijn zelf verantwoordelijk voor de maximale belasting van de fietsendrager en de toegestane hoeveelheid kogeldruk!

De bestuurders nemen normaliter hun eigen fietsen mee op de fietsendrager.

Er worden geen vaste onderlinge afspraken gemaakt voor de overige fietsen op de fietsendragers.

Fietsen die op de trailer meegaan dienen vrij te zijn van stuur- en zijtassen, losse (bescherm)attributen, voorwerpen op de bagagedrager en accu’s van e-bikes. 

VERTREKTIJDEN

Alle deelnemers dienen uiterlijk op het aangegeven tijdstip bij het vertrekpunt aanwezig te zijn. Normaliter wordt niet gewacht op laatkomers. De fietsleider geeft echter het definitieve moment van vertrek aan en bepaalt of er wel of niet op laatkomers wordt gewacht.

Thuistochten:

Verzamelen vanaf 9.00 uur bij Wielstaete, standaardtijdstip van vertrek: 9.30 uur van Wielstaete, tenzij in het programma een andere startplaats en/of tijdstip is aangegeven. De fietsleider komt altijd naar het vertrekpunt. Bij dubieus weer wordt door de fietsleider bij de startplaats (na overleg met de aanwezigen) besloten of de fietstocht wel of geen doorgang vindt. Vooraf bellen naar de fietsleider met de vraag of de tocht doorgaat heeft dus geen zin.

Uittochten met de trein (Merwede-Lingelijn):

We reizen per trein met maximaal 20 deelnemers in 2 groepen van ieder maximaal 10 deelnemers ( in 1 trein is nl. maar plaats voor 12 fietsen). Fietsen gaan gratis mee met de trein. Voordeelurenabonnementen zijn geldig na 9 uur en in juli en augustus ook vóór 9 uur. (N.B. Bij Voordeelurenabonnementen geldt niet meer de korting voor meereizigers tussen 16.00 uur en 18.30 uur). Iemand met een voordeelurenabonnement mag max. 3 reizigers met 40% korting meenemen.

Wil je meereizen met iemand met een voordeelurenkaart dan dien je voordat je incheckt bij elke reis “samenreiskorting” op je OV chipkaart te laden. Of 2 keer voor zowel heen- als terugreis.

Vergeet niet in – en uit te checken bij de Qbuzz paal bij het in- en uitstappen.

Voordat je terugreist moet je opnieuw “ samenreiskorting”  op je OV-chipkaart laden, indien bij je heenreis niet 2 keer de samenreiskorting erop hebt gezet.

Van te voren wordt door de fietsleider aan alle deelnemers via de mail/nieuwsbrief/telefoon medegedeeld in welke groep hij/zij is ingedeeld (afhankelijk van woonplaats en bezit van voordeelurenabonnement) en hoe laat je verwacht wordt bij het station Dordrecht.

Uittochten met fietstrailer:

Iedere deelnemer is even voor 9.00 uur aanwezig bij Wielstaete, zowel fietsers als bestuurders van auto’s. Direct wordt begonnen met het opladen van de fietsen op de trailer. Na het opladen van de fietsen bepaalt de fietsleider het moment van vertrek (ca 9.20 uur). Tijdens de uittocht verstrekt de fietsleider, aan één van de deelnemers, een overzicht van te betalen en te vergoeden benzinekosten. De desbetreffende deelnemer draagt zorg voor het ophalen en uitbetalen van de benzinekosten. De fietsleider is eindverantwoordelijk voor een zorgvuldig verloop hiervan.

Na maandagavond 19.00 uur en tenminste een dag voor de uittocht, ontvangen alle deelnemers een mailtje van de fietsleider met o.a. : Routebeschrijving naar de parkeerplaats en de indeling van de auto’s. Iedere bestuurder moet in staat zijn om zelfstandig naar de plaats van bestemming (parkeerplaats) te kunnen rijden en weer naar Wielstaete terug te rijden. 

Fietsvakanties georganiseerd door de Fietsclub

De fietsclub organiseert meestal 1 of meerdere fietsvakanties per jaar. Daarvoor zijn een organisator en eventueel fietsleider(s) nodig. De organisator regelt de accommodatie (zoals bijv. het hotel, de aanmeldingen, vervoer en vervoersvergoedingen, stelt een programma op en is aanspreekpersoon naar de accommodatie). De financiële afwikkeling van deze fietsvakanties geschiedt buiten de clubkas om.

De organisator is meestal ook fietsleider, maar meerdere fietsleiders zijn mogelijk (bijv. bij meedoen aan fietsvierdaagse met verschillende afstanden).

De regels bij de fietstochten zijn normaliter ook van toepassing tijdens de fietsvakanties. Alleen is men niet verplicht om altijd aan het programma mee te doen, maar neem in dat geval contact op met de organisator (je wilt bijv. een dag niet meedoen, maar zelf die dag iets anders doen).

De benzinevergoeding is gelijk aan de benzinevergoeding op de uittochten.

N.B. Bij fietsvakanties, die op eigen initiatief door leden van de fietsclub georganiseerd worden, zijn de fietsregels van de fietsclub niet van toepassing.